Tutorials

OCS client beschikbaar maken in OWA

Het is al geruime tijd mogelijk om een OCS omgeving aan een Exchange omgeving te koppelen. In eerste instantie was dit alleen mogelijk met de Exchange UM server waardoor je de voicemail, subscriber access en auto attendant van Exchange kon gebruiken in OCS.

Sinds kort gaat de integratie nog een stapje verder, het is nu mogelijk om een beperkte OCS client te integreren in OWA. Zo wordt het mogelijk om berichten via IM uit te wisselen via OWA en wordt de presence informatie in OWA weergeven.

In deze tutorial leg ik uit hoe je deze nieuwe feature kunt installeren.

open

Autodiscover in een multiforest omgeving

Zo weer eens tijd voor een tutorial, dit keer over de autodiscover functionaliteit in een multiforest omgeving. Normaliter kan autodiscover aardig wat kopzorgen bezorgen laat staan in een multiforest omgeving. In deze tutorial leg ik uit hoe je dit kunt configureren en vervolgens kunt testen.

open

Logs verplaatsen van een CCR storage group

Moving log files from a normal storage group is not really hard, but when CCR is enabled you will need to have a look at a few things.

Moving logs is in most cases a onetime action. The first storage group which is created during the installation will put the logs and checkpoint file on the same drive as the database. This is not recommend. A better solution is to move the logs and checkpoint file to another drive. In case of a recovery this files are very important.

open

Exchange 2007 shared address space

Je komt het weleens tegen, diverse mailservers binnen één organisatie, bijvoorbeeld Exchange i.c.m. een andere mailserver

Maar hoe kun je er nu voor zorgen dat Exchange de mail accepteert, vervolgens kijkt of de gebruiker op de Exchange server bestaat en zo niet deze doorstuurt

In deze tutorial gaan we ervoor zorgen dat Exchange, mail gericht aan het domain johanveldhuis.nl accepteert en indien de gebruiker niet bestaat de mail wordt doorgestuurd naar de andere mailserver

open

Organizational forms in Exchange 2007

Organizational forms library

 

 

 

 

Zo het is weer een tijdje geleden dat ik een tutorial hebt gepubliceerd. Vandaag is het weer eens tijd voor een nieuwe, dit keer over Organizational forms in Exchange 2007. Organizational forms worden gebruikt om formulieren te publiceren die door iedere gebruiker welke toegang heeft tot Exchange gebruikt kunnen worden.

Diverse applicaties waaronder Commvault Mailbox Archiver maakt hier bijvoorbeeld gebruik van.

open

Redirect port 80 naar 443 met IIS

Misschien ben je het weleens tegen gekomen, je wil voorkomen dat gebruikers connecten naar een webserver op poort 80 maar je wil ze ook weer geen foutpagina laten zien. Dan is onderstaande script de oplossing, dit script zorgt ervoor dat er netjes een redirection wordt gedaan naar de pagina alleen dan de https versie.

Onderstaand script dien je op te slaan in bijvoorbeeld de root van de webserver in het geval van IIS is dit wwwroot.

redirect.htm (bron)

<script language=”JavaScript”>

function goElseWhere()

<!– begin hide

{

var oldURL = window.location.hostname + window.location.pathname;

var newURL = “https://” + oldURL;

window.location = newURL;

}

goElseWhere();

// end hide –>

</script>

De laatste stap is de aanpassing maken in IIS we moeten namelijk zorgen dat de melding 403.4 die standaard wordt weergeven vervangen wordt door het htm bestand.

Eerst hoe je dit in IIS 6 kunt aanpassen.

Start de IIS Manager op en vraag de eigenschappen van de default website op. Selecteer vervolgens de Custom Errors tab en zoek HTTP error 403.4 op.

Selecteer vervolgens de knop edit onderstaande venster verschijnt nu.

Selecteer vervolgens de knop browse en zoek het bestand redirect.htm op wat in de root van IIS is geplaatst. Druk op OK om het bestand te selecteren en nogmaals op OK om bovenstaande venster te sluiten. Je zult nu een waarschuwing krijgen dat de error code ook voor andere virtuele directories/websites wordt gebruikt. Klik hier op OK, herstart hierna de IIS.

Om de wijziging in IIS 7 door te voeren dien je onderstaande stappen uit te voeren.

Open de IIS Manager en selecteer vervolgens de Default Website, in het rechter gedeelte van de manager zullen nu diverse iconen worden weergeven.

Selecteer hier vervolgens Error Pages, de vooringestelde pagina’s worden nu weergeven. Klik met je rechter muisknop ergens in het witte vlak en kies voor add. Het volgende scherm zal nu worden weergeven.

Vul hier de volgende gegevens in:

  • status code: 403.4
  • file path: %systemroot%\Inetpub\wwwroot\redirect.htm

Klik vervolgens op OK en herstart de IIS.

Wanneer je nu naar bijvoorbeeld http://webmail.domein.nl gaat zal je netjes worden omgeleid naar https://webmail.domein.nl.

Onbekende interne domeinen blokkeren met Trend Micro IMSS

Misschien heb je het wel eens gezien mails vanaf onbekende domeinen worden gerelayed via een interne mailserver of via een mailserver in de DMZ. Normaliter worden deze mailservers zo geconfigureerd dat het niet mogelijk is om mail te versturen voor een domein welke niet gehost wordt op de interne mailserver. Maar ook een virus op een server welke toegestaan is om te relayen kan dit probleem veroorzaken.

In deze tutorial leg ik uit hoe je Trend Micro IMSS kunt configureren om dit te voorkomen. Ik geef toe dat de manier van configureren niet helemaal netjes is maar de uiteindelijke oplossing werkt goed.

open

Out Of Office instellingen, leuk dat gebruikers ze kunnen configureren maar wat kun je als beheerder precies configureren voor Out Of Office instellingen. Meer als je denkt, daarnaast zijn er in Exchange 2007 nog een aantal aanpassingen gemaakt die het voorkomen dat er onnodige OOF berichten worden verstuurd.

In deze tutorial ga ik verder in op de beheerders kant van OOF zo bespreek ik o.a. hoe je de instellingen per remote domain en per user aan kan passen.

open

Zo het is weer een tijdje geleden dat ik een tutorial heb gepubliceerd. Vandaag is het weer zover, dit maal over dynamic distribution groups, een nieuwe feature van Exchange 2007. In de tutorial leg ik uit hoe je een dynamic distribution group aan kunt maken via de Exchange Managent Console en Exchange Management Shell. Naast dit geef ik wat tips waar je op moet letten wanneer je ze aanmaakt.

open