IMSS

All posts tagged IMSS

Onbekende interne domeinen blokkeren met Trend Micro IMSS

Misschien heb je het wel eens gezien mails vanaf onbekende domeinen worden gerelayed via een interne mailserver of via een mailserver in de DMZ. Normaliter worden deze mailservers zo geconfigureerd dat het niet mogelijk is om mail te versturen voor een domein welke niet gehost wordt op de interne mailserver. Maar ook een virus op een server welke toegestaan is om te relayen kan dit probleem veroorzaken.

In deze tutorial leg ik uit hoe je Trend Micro IMSS kunt configureren om dit te voorkomen. Ik geef toe dat de manier van configureren niet helemaal netjes is maar de uiteindelijke oplossing werkt goed.

open

Misschien heb je het wel eens gezien mails vanaf onbekende domeinen worden gerelayed via een interne mailserver of via een mailserver in de DMZ. Normaliter worden deze mailservers zo geconfigureerd dat het niet mogelijk is om mail te versturen voor een domein welke niet gehost wordt op de interne mailserver. Maar ook een virus op een server welke toegestaan is om te relayen kan dit probleem veroorzaken.

In deze tutorial leg ik uit hoe je Trend Micro IMSS kunt configureren om dit te voorkomen. Ik geef toe dat de manier van configureren niet helemaal netjes is maar de uiteindelijke oplossing werkt goed.

Als eerst maken we een rule aan voor incoming verkeer.

Selecteer hiervoor de knop add en kies vervolgens de optie other.

Zorg dat this rule will apply to op incoming staat, dit zullen we later aanpassen naar both incoming and outgoing messages. We kunnen dit echter niet gelijk selecteren omdat de policy dan niet correct aangemaakt kan worden.

Klik vervolgens op de link recipients er zal dan een nieuw venster geopend worden.

Selecteer hier de optie anyone en klik op save, het venster wordt nu afgesloten. Klik nu op senders er zal wederom een nieuw venster geopend worden.

Selecteer hier ook de optie anyone en klik op save, de laatste parameter die voor de eerste stap opgegeven moet worden zijn de exceptions.

Vul hier de volgende exception in:

Voeg voor elk domein een exception toe.

Klik hierna op save om de wijzigingen op te slaan, hierna zul je onderstaand overzicht te zien krijgen

Klik op next om naar de volgende stap te gaan. In deze stap gaan we de condities instellen wanneer een mail gescand moet worden door deze policy.

Aangezien we alle berichten willen scannen vullen we hier niets in en drukken op next

Je krijgt nu een waarschuwing te zien dat alle berichten zullen worden gescand indien er geen scan conditie wordt opgegeven. Bevestig dit door op OK te klikken.

De volgende stap is het instellen van de actie die uitgevoerd dient te worden als een mail aan alle voorwaarden voldoet. In dit geval kiezen we ervoor om alle mailtjes die voldoen aan de voorwaarden worden verwijderd. Je zou er echter voor kunnen kiezen  om deze in quarantaine te plaatsten, indien je dit wil pas de de actie aan.

Vervolgens dienen we een naam in te stellen en het policy nummer. Hier kun je in principe instellen wat je wil let wel echter dat je de policy altijd onder de Global Antivirus Rule en Default Spam Rule zet. Eventueel kun je er voor kiezen om de policy nog niet te activeren maar pas te activeren nadat de onderstaande stappen zijn uitgevoerd.

Wanneer je nu teruggaat naar het policy overzicht zie je dat de nieuwe policy netjes is toegevoegd.

Nu we de policy hebben aangemaakt gaan we hem aanpassen. Het is namelijk niet mogelijk om *@* als afzender/ontvanger in deze policy op te geven wanneer deze policy zouden worden toegepast op both incoming and outgoing messages.

Klik op de policy om de details van de policy te zien.

Klik vervolgens op if recipient and senders are

Pas nu this rule will apply to aan naar both incoming and outgoing messages. Vervolgens dienen we de exceptions aan te passen. Dit kan door op de link Senders and Recipients achter het item exceptions te klikken.

Vul hier de volgende exception in:

Voeg voor elke domein deze regel toe, klik nu 4x op save om de policy op te slaan en terug te keren naar het policy overzicht. Indien de policy nog niet is geactiveerd zet deze dan nu aan.

Voorkom spoofing met IMSS

Zo weer tijd voor een nieuwe tutorial, dit keer over IMSS van Trend Micro. De IMSS is de antivirus/antispam oplossing van Trend Micro. In deze turorial leg ik uit hoe je een policy kan maken om te voorkomen dat spoofing mails terecht komen in de mailbox van de eindgebruiker.

open

Voorkom spoofing met IMSS

Zo weer eens een tutorial over een ander onderwerp Trend Micro Interscan Messaging Security Suite kortweg IMSS. IMSS is de antivirus/anti-spam oplossing van Trend Micro die zowel op Windows, Linux, Solaris en als appliance vorm beschikbaar is.

Met behulp van policies kunnen we zelf regels aanmaken, dit keer gaan we er een maken om spoofing te voorkomen. Om de policy aan te maken dien je in te loggen op de admin console van de IMSS. Dit kun je doen door de optie policy en vervolgens de optie policy list te kiezen in het linkermenu.

Vervolgens kies je de optie new en kies je uit het drop-down menu de optie other. Standaard staat de optie al geselecteerd dat dit om een policy gaat die van toepassing is op incoming mail.

Als eerst gaan we de afzender/ontvanger en eventuele uitzonderingen instellen.

Als eerst de ontvanger, dit kun je doen door op de link recipient te klikken

Als ontvanger kiezen we in dit geval iedereen in het domein trendmicro.dyndns.org

Wanneer je eventueel meerdere domeinen beheerd vul je hier dus alle domeinen in. Wanneer je alle domeinen hebt toegevoegd klik je op save. De volgende stap is de afzender op te geven, dit kan door op de linksender te klikken. Hier vullen we exact dezelfde domeinen in als bij de recipient optie. Ook hier klikken we weer op save wanneer alle domeinen zijn ingevuld.

De laatste optie zijn de exceptions, dit kun je bijvoorbeeld gebruiken als je op je website een formulier hebt staan wat een mail-adres gebruikt van je domein als afzender. In dit geval hebben we gekozen voor info@trendmicro.dyndns.org

In dit geval staan we alleen van info@trendmicro.dyndns.org naar info@trendmicro.dyndns.org toe maar dit laatste zou ook het hele domein kunnen zijn.

Wanneer we alle drie de opties hebben ingesteld is het tijd om de scanning conditions in te stellen. Hier hoeven we slechts 1 ding in te stellen. In dit geval stellen we in dat we alle mail willen scannen die groter is dan 1 Kb.

Als we dit hebben ingesteld klikken we op next om naar het volgende scherm te gaan om de action in te stellen.

Omdat we spoofing mail niet willen ontvangen stellen we als actie in delete entire message. In het geval je het liever eerst even aan wil kijken kies dan de optie quarantine to dit zorgt dat de mail in quarantaine wordt geplaatst.

Wanneer de action is ingesteld is het tijd voor de laatste stap, de naam en het regelnummer instellen. Deze laatste twee velden ben je zelf vrij in. In ons geval hebben we de regel anti-spoofing genoemd en wordt deze op de 8ste regel geplaatst.

We zijn nu klaar met het aanmaken van de regel om spoofing te voorkomen. Hou wel rekening ermee dat sommige sites de mogelijkheid bieden om artikelen door te sturen waar je je eigen e-mail adres insteld als afzender. Deze mails zullen vanaf nu niet meer aankomen, vergeet dit niet aan de gebruikers te melden.

Zoals waarschijnlijk bij iedereen wel bekend is is het percentage spam dat je ontvangt tegenwoordig vaak meer als de normale mail die je ontvangt. Gelukkig heb je hier anti-spam oplossingen voor, bijvoorbeeld de Fortimail van Fortinet of de IMSS van Trend Micro.

Exchange 2007 bevat een aantal anti-spam agents om spam te voorkomen. Deze zijn standaard actief op de Edge Transport server maar je kunt deze ook activeren op de Hub Transport server d.m.v. onderstaand commando uit te voeren vanuit Powershell:

./install-AntispamAgents.ps1

Dit commando dient uitgevoerd te worden vanuit de scripts directory, deze kun je vinden in de Exchange installatie directory.

Wanneer dit commando is uitgevoerd dien je de Transport services te herstarten, dit kan door onderstaand commando uit te voeren:

Restart-Service MSExchangeTransport

Nadat dit is uitgevoerd kun je de Exchange Management Console opstarten, klik vervolgens op Organizational Configuration en daarna op HUB Transport. Je ziet dat er dan een tabblad is bijgekomen genaamd Anti-Spam klik hier op

Je ziet dat er diverse anti-spam agents zijn:

 • content filtering
 • IP Allow list
 • IP Allow list providers
 • IP Block list
 • IP Block list providers
 • Recipient filtering
 • Sender filtering
 • Sender ID
 • Sender reputation

Onderstaand bespreken we de agents stuk voor stuk:

Content Filtering

In deze agent kun je mails filteren op woorden die je opgeeft in de agent. Zo kun je bijvoorbeeld op het woord Make Money Fast filteren zoals onderstaand te zien is. Maar stel dat je zaken doet in Hovercrafts dan wil je uiteraard niet dat mails met dit woord erin, eruit worden gefilterd. Dit kan ook door het betreffende woord aan het bovenste gedeelte van het scherm toe te voegen, genaamd Messages with these words or phrases will not be blocked.

Naast de laatst genoemde opties is het ook mogelijk om bepaalde mail-adressen uit te sluiten van deze filter. Dit kan op het tabblad Exceptions ingesteld worden

Als laatste stap dient de action ingesteld te worden, dit kunnen er drie zijn; delete, reject en quarantine. Per actie kan opgegeven worden wanneer deze moet worden uitgevoerd. Dit gebeurd afhankelijk van het SCL (Spam Confidence Level), dit wordt bepaald door de IMF (Intelligent Message Filter) i.c.m. de ingestelde woorden. Indien je gaat experimenteren met de filter door bijvoorbeeld al op een lagere SCL waarde mails te markeren als spam dan zou ik adviseren om dit eerst te testen door deze in quanrantaine te plaatsen. Dit voorkomt dat zogenaamde false positives mails die geen spam zijn verdwijnen.

Powershell commando’s:

Set-ContentFilterConfig -SclQuarantineEnabled:$true -SclRejectEnabled:$true -SclDeleteEnabled:$true -SclQuarantineThreshold 5 -SclRejectThreshold 6 -SclDeleteThreshold 8 -QuarantineMailbox spamQ@contoso.com -RejectionResponse ”Message rejected due to content restrictions” -AuthenticatedMessageBypassEnabled:$true -PuzzleValidationEnabled:$true -BypassedRecipients user1@contoso.com, user2@contoso.com

De content filter wordt ingeschakeld met de volgende opties:

 • Quarantaine wordt geactiveerd en alle mails met een SCL van 5 worden hierin geplaatst, de quarantaine box heeft als adres spamQ@contoso.com
 • Reject wordt geactiveerd en alle mails met een SCL van 6 worden geweigerd, afzenders die worden geweigerd krijgen de volgende melding terug ”Message rejected due to content restrictions”.
 • Delete wordt geactiveerd en alle mails met een SCL van 8 worden gedelete
 • Wanneer een mail gericht is aan user1/user2@contoso.com wordt de filter niet toegepast.
 • Het zet Autenticated Message Bypass aan
 • Het zet Puzzle Validation aan.

Get-ContentFilterConfig haalt de huidige instellingen op van de Content filter agent

Add-ContentFilterPhrase -Phrase:”Dit is een mail die je niet wil ontvangen” -Influence:BadWord

Bovenstaand commando voegt “Dit is een mail die je niet wil ontvangen” toe aan de lijst met niet toegestane woorden/zins-delen. 

Get-ContentFilterPhrase haalt de huidige instellingen op van de Content filter phrase agent

Remove-ContentFilterPhrase -Identity “Dit is een mail die je niet wil ontvangen”

Bovenstaand commando verwijdert “Dit is een mail die je niet wil ontvangen” vande lijst met niet toegestane woorden/zins-delen.

IP Allow List

Zoals de naam al zegt kun je met deze agent IP-adressen white-listen. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden wanneer een zakenrelatie op een black-list staat maar je mail toch door wil laten. Door op Add drukken kun je een IP-adres of zelfs een hele IP-reeks toevoegen.

Powershell commando’s:

Set-IPAllowListConfig -InternalMailEnabled:$true -DomainController ad-server.test.nl

Met bovenstaand commando wordt de DC aangegeven waar de configuratie van de IP Allow list moet worden weggeschreven.

Get-IPAllowListConfig haalt de huidige instellingen op van de IP Allow list agent

Add-IPAllowListEntry -IPRange:192.168.0.1/24

Voegt de IP-reeks 192.168.0.1/24 toe aan de IP Allow list

Get-IPAllowListEntry haalt de huidige instellingen op van de betreffende IP Allow list entry

Remove-IPAllowListEntry -Identity <Integer> verwijdert het IP-adres/de IP-reeks van de IP Allow list waar de integer de id van de regel is.

IP Allow List Providers

Naast RBL providers zijn er ook white-list providers. Dit zijn providers die lijsten aanbieden met veilige IP-adressen. Op de pagina van SpamLinks staat een overzicht van Whitlist providers.

Powershell commando’s:

Add-IPAllowListProvider -Name:Example -LookupDomain:Example.com

Bovenstaand commando voegt Allow List Provider toe met de naam Example en domeinnaam/adres example.com

Get-IPAllowListProvider haalt de huidige instellingen op van de IP Allow list provider

Set-IPAllowListProvider -Identity Example.com -AnyMatch:$true

Bovenstaand commando zorgt ervoor dat elke mail die gecontroleerd wordr bij de Allow List provider  example.com ondanks de code die de Allow List Provider teruggeeft hetzelfde wordt behandelt.

Remove-IPAllowListProvider -Identity Example.com

Verwijdert de allow list provider example.com uit de IP Allow List Provider agent.

Test-IPAllowListProvider -IPAddress 192.168.0.1 -Provider ExampleProviderName

Met dit commando kan er een lookup van IP-adres 192.168.0.1 gedaan worden bij in dit geval ExampleProviderName

IP Block List

De agent bevat IP-adressen waarvan de connectie geweigerd moet worden. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat je een bepaald IP-adres of zelfs een hele IP-reeks wil blokkeren omdat je er veel spam of virussen van ontvangt. Vaak is het echter makkelijker om een RBL provider te gebruiken omdat de handmatige IP Block list veel tijd vergt om bij te houden.

Powershell commando’s:

Set-IPBlockListConfig -InternalMailEnabled:$true -DomainController ad-server.test.nl

Met bovenstaande commando wordt de DC aangegeven waar de configuratie van de IP Block list moet worden weggeschreven.

Get-IPBlockListConfig haalt de huidige instellingen op van de IP Blocklist agent

Add-IPBlockListEntry -IPRange:192.168.0.1/24

Voegt de IP-reeks 192.168.0.1/24 toe aan de IP Block list

Get-IPBlockListEntry haalt de huidige instellingen op van de betreffende IP Block list entry

Remove-IPAllowListEntry -Identity <Integer> verwijdert het IP-adres/de IP-reeks van de IP Block list waar de integer de id van de regel is.

IP Block List providers

In deze agent kunnen de RBL providers toegevoegd worden. Dit zijn instanties die lijsten bijhouden van IP-adressen waar bijvoorbeeld veel spam van afkomstig is of servers die zijn geconfigureerd als open-relay. Op deze pagina een groot overzicht van de diverse providers.

Naast dit verschil is er in deze agent ook nog een extra tab aanwezig exceptions deze kan weer gebruikt worden om bepaalde IP-adressen uit te sluiten van de agent.

Powershell commando’s:

Add-IPBlockListProvider -Name:Example -LookupDomain:Example.com -RejectionResponse “Originating IP addressed matched to Example.com’s IP Block List provider service”

Bovenstaand commando voegt een Block List Provider toe met de naam Example en domeinnaam/adres example.com. Wanneer een IP adres hierop voorkomt krijgt de verzender de volgende melding terug: “Originating IP addressed matched to Example.com’s IP Block List provider service”

Get-IPBlockListProvider haalt de huidige instellingen op van de IP BLock List Provider agent

Set-IPBlockListProvider -Identity Example.com -AnyMatch:$true

Bovenstaand commando zorgt ervoor dat elke mail die gecontroleerd wordt bij de Block List provider  example.com ondanks de code die de Block List Provider teruggeeft hetzelfde wordt behandeld.

Remove-IPBlockListProvider -Identity Example.com

Verwijdert de block list provider example.com uit de IP Allow Block Provider agent.

Test-IPBlockListProvider -IPAddress 192.168.0.1 -Provider ExampleProviderName

Met dit commando kan er een lookup van IP-adres 192.168.0.1 gedaan worden bij in dit geval ExampleProviderName

Recipient Filtering

Met recipient filtering kun je mails naar niet bestaande adressen al gelijk op de Hub Transport server blokkeren zonder dat deze in een mailbox terecht komen. Dit scheelt aardig wat ruimte, denk maar aan de expres verkeerde e-mail-adressen die worden gebruikt zoals administratornn@domain.com.

De agent heeft de mogelijkheid om de GAL als bron te gebruiken, deze wordt dus ook automatisch geupdate wanneer je een gebruiker toevoegd. Daarnaast is er nog een mogelijkheid om handmatig adressen in te vullen die je wil blokkeren, als echter de vorige optie aanstaat dan is dit niet nodig.

Powershell commando’s:

Set-RecipientFilterConfig -RecipientValidationEnabled:$true

Schakelt Recipient Filtering in en gebruikt de GAL om te kijken of het adres van de geadresseerde bestaat.

Set-RecipientFilterConfig -BlockListEnabled:$true -BlockedRecipients klaas@domein.com,pietje@domein.com

Kijkt of de mail is gericht aan klaas@domeincom of pietje@domein.com indien dit het geval is wordt de mail geblokkeerd

Get-RecipientFilterConfig haalt de huidige instellingen op van de Recipient Filtering agent

Sender Filtering

Indien je een bepaalde afzender wil blokkeren omdat je veel spam van het betreffende adres ontvangt. Dan kun je gebruik maken van sender filtering. Hierin kun je adressen toevoegen waarvan je geen mail wil ontvangen. Daarnaast bestaat er nog een extra mogelijkheid om e-mails waarvan de afzender leeg is te blokkeren. Afhankelijk van welke actie er is ingesteld op de tab action wordt de mail gereject of wordt de mail gekenmerkt als spam

Powershell commando’s:

Set-SenderFilterConfig -BlankSenderBlockingEnabled:$true -BlockedDomainsAndSubdomains *example.com -BlockedSenders klaas@domein.com,pietje@domein.com

Wanneer mail van het domein of een van de subdomeinen van example.com afkomstig is, wordt mail geblokkeerd. Wanneer mail afkomstig is van klaas@domein.com of pietje@domein.com worden deze afzenders ook geblokkeerd.

Get-SenderFilterConfig haalt de huidige instellingen op van de Sender Filtering agent

Sender ID

Met de sender ID kan voorkomen worden dat spoofing mails worden afgeleverd. Zodra een mail wordt afgeleverd bij de Hub Transport server zal deze de SMTP header uitlezen om vervolgens een query te doen in de DNS naar het betreffende domein. Er wordt dan gezocht naar een SPF record; in dit record staan alle IP-adressen waarvan mail van het betreffende domein afkomstig kan zijn.

Komt hierin niet het IP-adres voor dat in de SMTP header gevonden wordt, dan wordt het betreffende mailtje gereject, gedelete of gemarkeerd als spam.

Powershell commando’s:

Set-SenderIdConfig -SpoofedDomainAction Delete -BypassedRecipients klaas@domein.com,pietje@domein.com

Wanneer mail vanaf een gespoofed domein wordt verstuurd wordt de mail gedelete, behalve voor de adressen klaas@domein.com, pietje@domein.com

Get-SenderIdConfig haalt de huidige instellingen op van de Sender ID agent

Test-SenderID -IPAddress 213.144.234.221 -PurportedResponsibleDomain example.com

Met dit commando kun je handmatig controleren of het betreffende IP adres gebruikt mag worden om mail van example.com te verzenden.

Sender Reputation

Zoals in de beschrijving in de afbeelding al te lezen is, controleert deze agent of een mail afkomstig is van een open proxy. De Sender Reputation wordt o.a. bepaalde door onderstaande parameters

 • helo/ehlo analyse
 • reverse dns lookup
 • analyse door de content filter om het SCL level te bepalen
 • open proxy test

Op het tab-blad action kan de gevoeligheid van de filter ingesteld worden, daarnaast kan de duur van de blokkade ingesteld worden. Alle mails die namelijk aan de vereisten voldoen worden standaard 24 uur geblokkeerd. Daarnaast kunnen de volgende acties ingesteld worden:

Powershell commando’s:

Set-SenderReputationConfig -SrlBlockThreshold 8 -SenderBlockingEnabled:$true -SenderBlockingPeriod 24

Bovenstaand commando zorgt ervoor dat e-mails die de open proxy test niet doorstaan, worden geblokkeerd indien de SRL (Spam Reputation Level) 8 of hoger is. De tijd van de blokkade is 24 uur.

Get-SenderReputationConfig haalt de huidige instellingen op van de Sender Reputation agent

Het is een aardig lange tutorial geworden maar volgens mij zijn alle punten besproken. Mocht je toch nog meer over de commando’s willen weten, achter de Powershell commando’s zitten links naar de Technet pagina’s.

Regular expressions

 

 

 

 

Vandaag weer eens bezig geweest met regular expressions. Trend Micro IMSS maakt hier namelijk ook gebruik voor in de policies en moet zeggen dat je redelijk complexe regeltjes kunt bedenken. Natuurlijk kun je op internet het e.e.a. erover vinden. Een leuke site is regular-expressions.info staan handige tutorials, voorbeelden en wat softwarepakketten op die je eventueel kunt gebruiken. Tijdens het surfen kwam ik de cartoon tegen die boven dit artikel staat opzich wel humor.